Konsultacja OSKKO: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia ............................. 2003 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2004 roku

3 grudnia 2003r do Biura OSKKO wpłynął dokument MENiS:

 

Warszawa, 18 listopada 2003 r.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

DE-III-3117/260a/AK/2003

 

Przekazuję w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2004 roku — z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu.

W przypadku zgłoszenia uwag do załączonego projektu, serdecznie zapraszam na konferencję uzgodnieniową, która odbędzie się w dniu 16 grudnia br. o god2. 11.00 s. 305 w gmachu MENiS.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że brak odpowiedzi w powyższym terminie pozwolę

sobie uznać za akceptację projektu.

Hanna Kuzińska

 

tekst projektu

załącznik nr 1 ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2004

uzasadnienie MENiS

dyskusja - konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO