Konsultacja OSKKO: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia .... 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich.

 

18 sierpnia 2003r do Biura OSKKO wpłynął dokument MENiS:


 

Warszawa, ... sierpnia 2003 r.

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ

I SPORTU

DKOS - 2-05055-9/3/03

Według rozdzielnika

Przekazuję projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich - z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag w możliwie najkrótszym terminie.

w/z Ministra

SEKRETARZ STANU

Franciszek Potulski


 

tekst projektu

uzasadnienie

dyskusja na Forum OSKKO

stanowisko OSKKO: w przygotowaniu