Konsultacja OSKKO: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

7 stycznia 2004r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

 

===============================

Zamieszczamy:

tekst projektu

uzasadnienie

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO