Konsultujemy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Otrzymaliśmy pismo Ministra Edukacji Narodowej i Sportu:

Pełen tekst rozporządzenia.

Konsultacje na Forum