23 stycznia 2017 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do
trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia,
dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść projektu rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO