powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub
publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o konsultację projektu rozporządzenia.

Aktualizacja (6 maja 2011): Stanowisko OSKKO

Zapraszamy do konsultacji:
Treść dokumentu

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:
Dyskusja na Forum OSKKO

Dla Członków OSKKO do pobrania z Wymiany Plików:
Tekst ujednolicony z propozycjami zmian
(żeby pobrać plik musisz być zalogowany)