23 stycznia 2017 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych
planów nauczania dla publicznych szkół.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść projektu rozporządzenia

 
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13 i 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 17

Załącznik nr 18

 

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO
 


Stanowisko OSKKO ws. projektu rozporządzenia
zostało przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej
dn. 20.02.2017.

Pobierz stanowisko OSKKO