16 września 2016 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu ustawy.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść projektu ustawy

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO