Konsultacja OSKKO:

Projekt Narodowego Plam Działań na Rzecz Dzieci 2004 - 2012 „Polska dla Dzieci"

25 marca 2004r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

 

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

Warszawa, 10 marca 2004 r.

 

 

DKOS-5-AP-612-10/04

 

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o zaopiniowanie załączonego projektu Narodowego Plam Działań na Rzecz Dzieci 2004 - 2012 „Polska dla Dzieci". Niniejszy dokument jest wynikiem podjęcia przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań i przyjęcia dokumentu „Świat przyjazny dzieciom" na Światowym Szczycie w sprawach dzieci w Nowym Jorku w maju 2002 roku.

Prace nad dokumentem zostały zapoczątkowane w lutym 2003 r. na konferencji „Tworzenie Narodowego Planu Działań na Rzecz Dzieci" i trwały przez cały rok. Uczestniczyli w nich przedstawiciele resortów: edukacji narodowej i sportu, zdrowia, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracji, gospodarki, pracy i polityki społecznej, pełnomocnika rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn oraz organizacji pozarządowych. W pracach nad dokumentem brali udział przedstawiciele Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF oraz Biura Rzecznika Praw Dziecka.

W dokumencie uwzględniono działania resortów i realizowane programy na rzecz dzieci.

Proszę o przekazanie uwag do załączonego materiału

 

wz. MINISTRA

SEKRETARZ STANU

Franciszek Potulski

 

-------------------------------------------

Zamieszczamy:

tekst projektu

uzasadnienie MENiS

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO