powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę Nr 112/2009 Rady Ministrów
z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych
I stopnia - "Radosna szkoła".


30 listopada 2009 r. do biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść projektu uchwały

Treść uzasadnienia

Wkrótce rozpoczynamy konsultacje na forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO