18 lipca 2017 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum
oraz branżowej szkoły II stopnia.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść projektu rozporządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

  

Stanowisko OSKKO ws. projektu rozporządzenia zostało przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej dn. 16.08.2017.

Pobierz stanowisko OSKKO