powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu rozporządzenia i uzasadnienia:

Treść rozporządzenia

Treść uzasadnienia

 

Weź udział w dyskusji dot. rozporządzenia na forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO