powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty


Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011.
 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie projektu rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia

Treść uzasadnienia

Załącznik do roporządzenia

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO