powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości
narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zgłoszenie uwag dotyczących poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia

Uzasadnienie

Tekst ujednolicony
(do pobrania dla zalogowanych Członków OSKKO)

 


Zapraszamy do udziału w konsultacji rozporządzenia na Forum OSKKO:

Wątek konsultacyjny