20 kwietnia 2016 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu ustawy.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść projektu rozporządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO