23 lipca 2012 r.

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść projektu rozporządzenia

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

dyskusja na Forum OSKKO