powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty


Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.
 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie projektu rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia

Treść uzasadnienia
 


Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO