powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego
zakładu kształcenia nauczycieli.

 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zgłoszenie uwag dotyczących poniższego projektu rozporządzenia.
 
 • Konsultacje społeczne

  • projekt - pobierz

  • pisma skierowane do konsultacji społecznych - pobierz

 • Uzgodnienia

  • projekt - pobierz

  • opinia dotycząca oceny skutków regulacji - pobierz

  • pisma skierowane do uzgodnień 
   pismo - uzgodnienia - pobierz
   pismo - opinia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - 
   pobierz

  • opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - pobierz