23 lipca 2012 r.

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie
w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść projektu rozporządzenia
Załącznik do rozporządzenia

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

dyskusja na Forum OSKKO