powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty


Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych
zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia


Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO