powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

1. Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym
od pracy.

2. Projekt rozporządzenia o zmianie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy.


6 listopada 2009 r. do biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.

Zapraszamy do konsultacji:

1. Treść projektu rozporządzenia

2. Treść projektu rozporządzenia

 

Wkrótce rozpoczynamy konsultacje na forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO