powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.


29 kwietnia 2010 r. do biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia

 

Wkrótce rozpoczynamy konsultacje na forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO