powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej",
trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia.


14 kwietnia 2010 r. do biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.

Treść projektu:

Treść projektu rozporządzenia