7 sierpnia 2012 r.

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść projektu rozporządzenia

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

dyskusja na Forum OSKKO