powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zgłoszenie uwag dotyczących poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia

Uzasadnienie

 


Wkrótce zapraszamy do udziału w konsultacji rozporządzenia na Forum OSKKO:

Wątek konsultacyjny