powrót

Konferencja Związku Gmin Śląska Opolskiego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej
pt. „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i obniżenie wieku szkolnego"

Zamieszczamy informację przesłaną przez Prezesa Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego, pana Czesława Tomalika.

Szanowni Państwo 

W załączeniu przesyłamy tabelę usystematyzowanych opinii i wniosków zgłoszonych w debacie na konferencji Związku Gmin Śląska Opolskiego z udziałem Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall pt. „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i obniżenie wieku szkolnego”. Konferencja dla prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz naczelników wydziałów oświaty urzędów gmin odbyła się w Opolu w dniu 29 października 2008 r. i była poświęcona praktycznym problemom, które należy rozwiązać, aby powiodła się przygotowana przez Rząd reforma oświatowa.

Samorządy gminne w województwie opolskim osiągnęły najwyższy spośród polskich regionów odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Z opolskich doświadczeń skorzystają zwłaszcza te gminy w Polsce, w których w ostatnich 18 latach zlikwidowano przedszkola. Warto podkreślić, że Polska wśród państw Unii Europejskiej ma najniższy wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego.

 W debacie panelowej uczestniczyli:

Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej

moderatorzy debaty - liderzy Zespołu Związku Gmin Śląska Opolskiego do spraw Oświaty: Józef Kampa Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich, Irena Koszyk Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola,

paneliści reprezentujący poszczególne środowiska samorządów gminnych: Jarosław Kielar – Burmistrz Miasta i Gminy Kluczbork, Zygmunt Szulakowski – Wójt Gminy Wilków, Tadeusz Olejnik – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Wołczynie, Krystyna Kubiszyn – Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Regina Krawiec-Dimitrowa – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Dziewkowicach w gminie Strzelce Opolskie, Krystyna Dworecka – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 w Opolu.

Ponadto głos w dyskusji zabrali burmistrzowie i wójtowie: Wojciech Jagiełłowicz – Wójt Gminy Lubsza, Zdzisław Martyna – Burmistrz Miasta i Gminy Korfantów, Wiesław Plewa – Wójt Gminy Tułowice,  Tadeusz Goc – Burmistrz Miasta i Gminy Strzelce Opolskie. 

Tematyka konferencji:

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

2. Wnioski z dotychczasowego prowadzenia przedszkoli przez samorządy gminne Opolszczyzny.

3. Wnioski z dotychczasowej organizacji edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych prowadzonych przez samorządy gminne Opolszczyzny.

4. Postulaty Związku Gmin Śląska Opolskiego w sprawie zmian w prawie oświatowym i w finansowaniu oświaty.

5. Przykłady dobrych praktyk w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i obniżenia wieku szkolnego w państwach Europy Zachodniej.

6. Warunki prawne, organizacyjne i finansowe niezbędne dla skutecznego upowszechnienia wychowania przedszkolnego i obniżenia wieku szkolnego w Polsce.

 

Nagranie rozmowy w Radio Opole o konferencji http://www.zgso.org.pl/info/txt/wywiady/081104%20Radio%20Opole.mp3

Materiały konferencyjne http://www.zgso.org.pl/zgsosite.php?top=4&menu=20&submenu=5&podsub=&arch

Ogólnopolska debata o reformie oświaty http://www.zgso.org.pl/zgsosite.php?top=7&menu=46&submenu=39&arch=0

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego

Czesław Tomalik