9 kwietnia 2016 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie komisji dyscyplinarnych
dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz wznawiania postępowania
dyscyplinarnego.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu ustawy.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść projektu rozporządzenia, uzasadnienie i Ocena Skutków Regulacji

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO