powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.


15 grudnia 2009 r. do biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść projektu rozporządzenia

Treść uzasadnienia

 

Weź udział w dyskusji dot. rozporządzenia na forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO