9 stycznia 2016 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu ustawy.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść projektu ustawy

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji


Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO