powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty


Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego
programu kursów języka polskiego dla cudzoziemców.


17 września 2010 r. do biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.


Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia

Treść uzasadnienia
 

Wkrótce zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO