powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.


Dn. 10.02.2011 r. do Biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.
 
Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia

Treść uzasadnienia
 

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO