powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych
form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form
oraz sposobu ich działania.


16 sierpnia 2010 r. do biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia

Treść uzasadnienia

 

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO