15 grudnia 2012 r.

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu
szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych
i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy,
sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy.

 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść projektu rozporządzenia

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:
Dyskusja na Forum OSKKO