powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu
prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów
z ewidencji.

 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zgłoszenie uwag dotyczących poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia

Uzasadnienie

Tekst ujednolicony
(do pobrania dla zalogowanych Członków OSKKO)


Wkrótce zapraszamy do udziału w konsultacji rozporządzenia na Forum OSKKO:

Wątek konsultacyjny