7 sierpnia 2012 r.

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia
oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych
w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych
i jednostkach pomocy społecznej.

 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść projektu rozporządzenia

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

dyskusja na Forum OSKKO