powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o konsultację projektu rozporządzenia.

Aktualizacja (6 maja 2011): Stanowisko OSKKO

 

Zapraszamy do konsultacji:
Treść dokumentu


Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:
Dyskusja na Forum OSKKO
 

Dla Członków OSKKO do pobrania z Wymiany Plików:
Tekst ujednolicony z propozycjami zmian
(żeby pobrać plik musisz być zalogowany)