powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach.


7 kwietnia 2010 r. do biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.

 

Zapraszamy do konsultacji:

Treść projektu rozporządzenia

Wkrótce zapraszamy do dyskusji dot. rozporządzenia na Forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO