7 sierpnia 2012 r.

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego
zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej
oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych SIO.

 

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść projektu rozporządzenia

Wkrótce zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

dyskusja na Forum OSKKO