2 lipca 2014 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych
oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy
danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych
oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych
.

 


OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie
poniższego projektu rozporządzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

Treść projektu rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Zapraszamy do udziału w konsultacji na Forum OSKKO:

Dyskusja na Forum OSKKO