20 listopada 2019 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

 


 

OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Treść projektu rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

Wątek konsultacyjny na Forum OSKKO