2 stycznia 2019 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy.

 


 

OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższego projektu rozporządzenia.

Treść projektu rozporządzenia

Załącznik 1

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji

 

Wątek konsultacyjny na Forum OSKKO


 

Stanowisko OSKKO ws. projektu rozporządzenia zostało przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej dn. 15.01.2019.

Pobierz stanowisko OSKKO