20 listopada 2018 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Wniosek Związku Harcerstwa Polskiego o włączenie kwalifikacji
"Prowadzenie pracy wychowawczej" do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

 


 

Minister Edukacji Narodowej rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie pracy wychowawczej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat załączonego wniosku Związku Harcerstwa Polskiego.
 

Treść wniosku Związku Harcerstwa Polskiego


Wątek konsultacyjny na Forum OSKKO