20 marca 2018 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 


 

OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie
poniższego projektu rozporządzenia.

Treść projektu rozporządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji


Wątek konsultacyjny na Forum OSKKO


 

Stanowisko OSKKO ws. projektu rozporządzenia zostało przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej dn. 18.04.2018.

Pobierz stanowisko OSKKO