12 lutego 2018 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracę w dniu wolnym od pracy.

  

OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie poniższych
projektów rozporządzeń.

Treść projektu rozporządzenia

Załącznik

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji


Wątek konsultacyjny na Forum OSKKO


 

Stanowisko OSKKO ws. projektu rozporządzenia zostało przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej dn. 12.03.2018.

Pobierz stanowisko OSKKO