20 kwietnia 2018 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

 


 

OSKKO zostało poproszone przez Minista Zdrowia o zaopiniowanie poniższego projektu ustawy.

Treść projektu ustawy

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji


Wątek konsultacyjny na Forum OSKKO