Wymiana plik闚
Autor:
Opis:
Plik:

Kategoria: Wszystkie pliki.

Liczba plik闚: 1571, sortowanie wg daty malej帷o.

Data Autor Opis Liczba pobra
26.05.2018 Leszek ujednolicone u-Prawo o鈍iatowe na dzie 25.05.2018 r., po zmianie ustaw o ochronie danych osobowych - monitoring w szkole
Pobierz: USTAWA-Prawo o鈍iatowe-stan na 25-05-18.zip* (124 KB)
236
22.04.2018 Jacek O鈍iadczenie maj徠kowe od 2018 r.
Pobierz: O鈍iadczenie maj徠kowe.zip* (20 KB)
413
11.04.2018 Leszek tekst jednolity organizacji kszta販enia niepe軟osprawnych z projektem zmian z kwietnia 2018 (bez asystenta)
Pobierz: Rozp. MEN-warunki-organizowania kszta販enia niepe軟osprawnych-z proj.zm..zip* (15 KB)
289
10.04.2018 izael Podstawy prawne uchwa
Pobierz: 2018_Uchwa造 rady pedagogicznej i Rady Rodzic闚 (1).zip* (19 KB)
868
09.04.2018 Leszek ujednolicona szczeg馧owa organizacja szk馧 i przedszkoli na dzie 10.04.2018 r.
co MENowi si terminy rozje盥zaj
Pobierz: rozp. MEN - szeg馧owa organizacja szk馧 ze zm.-10-04-18.zip* (22 KB)
437
29.03.2018 Leszek ujednolicone rozp. MEN z wynagrodzeniami zasadniczymi dla nauczycieli na dzie 1.04.2018 r.
Pobierz: Rozp_MEN-wynagrodzenia_dla_nauczycieli-1-04-2018.zip* (16 KB)
217
29.03.2018 Jerzykk kolejny i ostatni lifting arkusza po uwagach rzewy, ewaannak i Edit
Pobierz: arkusz do obliczania 陰czonych etat闚 art 42ust 5c KN.xls* (40 KB)
603
29.03.2018 BogdanK Inny wariant arkusza do wyliczenia u鈔ednionego pensum
Pobierz: Wyliczenie pensum.zip* (15 KB)
185
23.03.2018 Jerzykk arkusz po liftingu i z przybli瞠niami do cz窷ci setnch do wyliczania 陰czonych etat闚 na 2018/2019 wg art. 42 ust 5c KN
Pobierz: 陰czenie etat闚 art 42ust 5c KN — kopia.xls* (40 KB)
402
21.03.2018 Leszek ujednolicenie rozporz康zenia w sprawie szczeg馧owych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieni篹nego za urlop wypoczynkowy nauczycieli
- od 22.03.2018
Pobierz: rozp. MEN-szczegolowe-zasady-ustalania-wynagrodzenia-22-03-18.zip* (9 KB)
247
20.03.2018 Jerzykk arkusz do obliczania 陰czenia etat闚 wg art42ust5c KN starsza wersja excela
Pobierz: arkusz 陰czenie etat闚 wg art 42 ust 5c KN starszy excel.xls* (31 KB)
256
19.03.2018 Jerzykk arkusz do wyliczania 陰czonych etat闚 na 2018/2019 wg art. 42 ust 5c KN
Pobierz: 陰czenie etat闚 art 42 ust 5c KN.xlsx* (12 KB)
283
09.02.2018 Leszek ujednolicone podwy磬i dla nauczycieli od 1.04.2018 r. - projekt
Pobierz: Rozp_MEN-wynagrodzenia_dla_nauczycieli-z-proj_zm. 2018.zip* (16 KB)
717
02.02.2018 Leszek ujednolicone przeciwdzia豉nia narkomanii, a z tym nowe zadania RP i dyrka (terminowe)
Pobierz: rozp. MEN-przeciwdzia豉nie narkomanii-26-01-18.zip* (15 KB)
460
29.01.2018 Jacek Ujednolicona organizacja szk馧 i przedszkoli zgodnie z projektem zmian z 24.01.2018 r.
Pobierz: Nowelizacja - Organizacja szk馧 i przedszkoli 24.01.2018 r..zip* (23 KB)
778
12.01.2018 Kinga Prusinowska Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - kwalifikacja do zaj耩 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 2017
Pobierz: algorytmy PP.pdf* (173 KB)
850
05.01.2018 Jacek Plan urlop闚 dyrektora i wicedyrektor闚. Mo瞠 si przyda :-)
Pobierz: Plan urlop闚 2018.zip* (12 KB)
1392
05.01.2018 halinah Sprawozdanie z rzeczowej realizacji zadania oraz wykorzystania dotacji NPRCz. Za陰cznik nr 2
Pobierz: Szko豉 Sprawozdanie z realizacji NPRC (1).zip* (15 KB)
232
05.01.2018 maod rozliczenie NPRC
Pobierz: formularz_organ-prowadzacy-szkole-1-3.xls* (41 KB)
172
04.01.2018 Leszek ujednolicone rozp. w sprawie wymaga ochrony przeciwpo瘸rowej, jakie musi spe軟ia lokal, w kt鏎ym s prowadzone oddzia przedszkolny lub oddzia造 przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekszt
Pobierz: rozp. MEN w spr. wymaga ppo. w odz. przed. w SP-1.01.2018.zip* (12 KB)
213
04.12.2017 jerzyk Opinia ZNP w sprawie prowadzenia zaj耩 w szkole w formie wolontariatu
Pobierz: Opinia prawna o wolontariacie.zip* (131 KB)
344
01.12.2017 Leszek ujednolicona specustawa na 1.01.2018 r. - pok這sie ustawy o finansowaniu zada o鈍iatowych
Pobierz: USTAWA-przepisy wprowadzajace ustaw Prawo o鈍iatowe-stan na 1-01-18.zip* (143 KB)
552
01.12.2017 Leszek ujednolicone Prawo o鈍iatowe na 1.01.2018 r. - pok這sie ustawy o finansowaniu zada o鈍iatowych
Pobierz: USTAWA-Prawo o鈍iatowe-stan na 1-01-18.zip* (125 KB)
522
01.12.2017 Leszek ujednolicona KN na 1.01.2018 r. - pok這sie ustawy o finansowaniu zada o鈍iatowych
Pobierz: USTAWA_KN-1.01.18.zip* (103 KB)
815
21.11.2017 Ala Wewn徠rzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Pobierz: Wewn徠rzszkolny System Doradztwa Zawodowego w SP nr 56 w Krakowie.zip* (21 KB)
563
06.11.2017 Leszek ujednolicone ocenianie nauczyciela i dyrektora na dzie 7.11.2017 r.
Pobierz: Rozp. MEN - ocena-pracy-nauczyciela z zm. 7-11-2017.zip* (14 KB)
920
18.10.2017 Leszek ujednolicone rozp. MEN w sprawie oceniania pracy nauczycieli wraz z proj. zmian z 9.10.2017 r.
Pobierz: Rozp. MEN - kryteria-i-tryb-dokonywania-oceny-nauczyciela z proj. zm..zip* (13 KB)
537
17.09.2017 Leszek ujednolicona KN z proj. zm. z ustawy o finansowaniu zada o鈍iatowych
Pobierz: USTAWA_KN-z proj. zm. wrzesie 2017.zip* (106 KB)
476
11.09.2017 Ala wz鏎 o鈍iadczenia rodzic闚 dotycz帷ego braku zgody na udzia dziecka w zaj璚iach wd
Pobierz: WD - O鈍iadczenie rodzica o rezygnacji.zip* (12 KB)
454
05.09.2017 izael Asystent nauczyciela_zakres obowi您k闚
Pobierz: zakres_asystent nauczyciela.zip* (15 KB)
335
24.08.2017 Leszek ujednolicone konkursy, turnieje i olimpiady na dzie 1.09.2017 r.
Pobierz: Rozp. MENiS -turnieje i olimpiady-ze-zm-1-09-17.zip* (14 KB)
239
24.08.2017 ewa "Nawigacja o鈍iatowa" - por闚nanie zapis闚 ustawy Prawo o鈍iatowe (UPO) i ustawy o systemie o鈍iaty (uso)
Pobierz: eh - Nawigacja o鈍iatowa.zip* (32 KB)
935
13.08.2017 Jerzy Ludwik Zadania_w-ce
Pobierz: Przydzial_wc_2017_w.pdf* (310 KB)
900
10.08.2017 izael Regulamin rady pedagogicznej z 2015 (pewnie za chwil do korekty)
Pobierz: regulamin_rady_pedag_2015.zip* (18 KB)
440
01.08.2017 Leszek ujednolicone ocenianie z proj. zm. opublikowanym 1.08.2017 r.
Pobierz: rozp_MEN-ocenianie - z proj. zm.zip* (19 KB)
836
25.07.2017 Leszek ujednolicone rozp. MEN w spr. szczeg馧owych zasad dzia豉nia Poradni PP z projektem zm. z 20.07.2017 r.
Pobierz: Rozp. MEN - szczeg馧owe-zasady-dzia豉nia PPP-z proj. zm..zip* (15 KB)
259
20.07.2017 KeriMa Arkusz pomocniczy do okre郵enia tygodniowego, obowi您kowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizuj帷ych w ramach stosunku pracy obowi您ki okre郵one dla stanowisk o r騜nym tygodniowym obowi您kowym wymiarze godzin, zatrudnionych w plac闚kach o鈍iatowych, d
Pobierz: arkusz pomocniczy do wyznaczania pensum do wysylki.zip* (9 KB)
496
07.07.2017 Jacek Przyk豉dowy kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Pobierz: Kalendarz roku szkolnego 2017-2018.zip* (12 KB)
1520
26.06.2017 Leszek Ujednolicona edukacja dla bezpiecze雟twa - wg stanu na 1.09.2017 r.
Pobierz: Rozp. MEN - edukacja dla bezpieczenstwa-1-09-2017.zip* (8 KB)
441
14.06.2017 Leszek ujednolicone nauczanie religii i etyki od 1.09.2017 r.
Pobierz: Rozp_MEN-nauka_religii i etyki-1-09-2017.zip* (13 KB)
648
11.06.2017 Jacek Aktualne na 11.06.2017 r. druki w post瘼owaniu kwalifikacyjnym na stopie nauczyciela kontraktowego
Pobierz: Druki w post瘼owaniu kwalifikacyjnym na kontraktowego.zip* (186 KB)
732
09.06.2017 Leszek ujednolicony Wd眨R
Pobierz: Rozp_MEN-WD爹-ze_zm. 1.09.2017.zip* (9 KB)
846
31.05.2017 Marek Ple郾iar Jacek Rudnik: Karta Nauczyciela. Wersja od: 1 wrze郾ia 2017 r. po na這瞠niu zmian proponowanych w projekcie z dnia 30 maja 2017 r. ustawy o finansowaniu zada o鈍iatowych, kt鏎a wprowadzi ma zmiany w KN.
Pobierz: Karta Nauczyciela - ujednolicenie z projektem z 30 maja 2017 r..zip* (123 KB)
720
18.05.2017 Leszek ujednolicone badania uczni闚 - drobne zmiany
Pobierz: Rozporz康zenie MZ - badanie lek. uczni闚 - 1.09.2017.zip* (9 KB)
334
18.05.2017 rzewa plan nauczania wg rozp. z 2012r. z pokazanymi godzinami do dyspozycji dyrektora jako przyk豉d jak mo積a te godziny pokaza. Plan jest dla szko造 policealnej dla doros造ch stacjonarnej ale podobnie mo積a zrobi dla ka盥ego typu szko造
Pobierz: szkolny plan nauczania - 2012 SzPolicealnadD.zip* (14 KB)
185
06.05.2017 rzewa wzory dokument闚 kadrowych w zwi您ku ze specustaw
Pobierz: Wzory kadrowe - specustawa.zip* (119 KB)
1507
01.04.2017 drops Plik zamieszczony przez Dubois pozwoli豉m sobie troszk rozszerzy. Mam nadziej, 瞠 Dubois nie ma nic przeciw:)
Pobierz: Arkusz Gim+SP 2017-2018.xls* (141 KB)
732
24.03.2017 Leszek wynagrodzenia nauczycieli ze sp豉t od 1.01.2017 r. (por闚nawczo ... od wiek闚)
Pobierz: Rozp_MEN-wynagrodzenia_dla_nauczycieli-ze_zm. 2017.zip* (15 KB)
611
17.03.2017 Marek Ple郾iar Materia造 OSKKO: ZNP; na postawie ustawy z dn 23 maja 1991 r. o rozwi您ywaniu spor闚 zbiorowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 295 ze zm.). Opracowanie: Jacek Rudnik, Zarz康 OSKKO.
Pobierz: Niezbednik_OSKKO-3.zip* (176 KB)
282
06.03.2017 Leszek nauka religii i etyki ujednolicona z projektem zmian
Pobierz: Rozp_MEN-nauka_religii i etyki-z proj.zm..zip* (12 KB)
699
* Plik dost瘼ny tylko dla cz這nk闚 OSKKO.

Strona: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]