Porozumienie OSKKO - UJ

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy
OSKKO a Uniwersytetem Jagiellońskim.


 

W dniach 4-6 marca 2011 r. odbyła się ósma, doroczna Konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Pierwszy dzień Konferencji OSKKO rozpoczęto ważnym dla działań Stowarzyszenia wydarzeniem. Przedstawiciele OSKKO (prezes Marek Pleśniar) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji dr hab. Jacek Ostaszewski) podpisali w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty i Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego "Porozumienie o współpracy, którego celem jest nawiązanie długoterminowego współdziałania pomiędzy Stronami".
W dokumencie zapisano, że:

Strony deklarują zamiar współpracy w zakresie:

  • Monitorowania i tworzenia programów nauczania w obszarze zarządzania w oświacie

  • Projektowania i realizacji projektów badawczych w obszarze zarządzania w oświacie

  • Popularyzowania wiedzy z zakresu zarządzania szkołą

  • Promowania i wspierania działalności podpisujących porozumienie jednostek

Strony ustalają, że współpraca będzie realizowana poprzez:

  • Konferencje i kongresy naukowe

  • Organizowane wspólnie formy kształcenia w zakresie zarządzania w oświacie

  • Projekty badawcze i wdrożeniowe

  • Publikacje

Przejdź do relacji z obrad VIII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty.