OSKKO PODEJMUJE BADANIA NAD FUNKCJONOWANIEM NADZORU PEDAGOGICZNEGO W POLSCE

Joanna Berdzik

Podczas VII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół w Toruniu dyrektorzy szkól podjęli krytykę nadzoru pedagogicznego. 

Konsekwencją spotkania na toruńskiej konferencji jest podjecie działań na rzecz zmiany – pierwszym jej etapem jest szeroko zakrojone zbieranie informacji w środowisku kadry kierowniczej na temat ich oceny obecnie funkcjonującego nadzoru, następnym zaś przedstawienie alternatywnej propozycji Stowarzyszenia.

II Etap: opracowanie.

Opracowanie Joanny Berdzik. Dokument do pobrania.

 

I Etap - zbieranie informacji. Poniżej zmieściliśmy kilka pytań, na których odpowiedzi dyrektorów dają nam prawo do przedstawienia pełnej opinii Stowarzyszenia na temat nadzoru pedagogicznego i pozwolą na globalizację ocen.

Mamy nadzieję, ze działania podejmowane przez OSKKO w tej kwestii, pozwolą na dokonanie koniecznych dla polskich szkół zmian.

Dokument do pobrania.

 

Prosimy o zapisanie załącznika na dysku, wypełnienie, zachowanie i odesłanie nam emailem: oskko@oskko.edu.pl