<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 23 sierpnia 2022.

Stan prawny na 22 sierpnia 2022.

 

Zapraszamy do zamówienia dostępu do nagrania z webinarium wraz z materiałami szkoleniowymi.

Zapraszamy na szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów zarówno rozpoczynających swoją przygodę w zarządzaniu szkołą, jak i tych którzy chcą sobie uporządkować kalendarz obowiązków. Pokazane zostaną zadania, tematy które warto przeanalizować czy wykonać w pierwszych miesiącach roku szkolnego. Ze względu na wielość poruszanych zagadnień nie będą one pogłębiane, a tylko wskazane na tle obowiązującego prawa i praktyki doświadczonych dyrektorów. 

Poruszone będą m.in. zagadnienia:

 • zatrudnianie nowych pracowników i obowiązująca dokumentacja pracownicza,

 • wprowadzanie zmian w arkuszu organizacji pracy szkoły,

 • obowiązki związane z bhp, m.in. instrukcja ppoż, przeglądy budowlane, kominiarskie itd., dotychczasowa korespondencja/remonty, potrzeby, stan otoczenia, ewakuacja,

 • prawo wewnątrzszkolne – statut, regulaminy – czy są konieczne zmiany?

 • nadzór pedagogiczny – obowiązki dyrektora, wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku a kompetencja stanowiąca rady pedagogicznej,

 • dokumentacja przebiegu nauczania – podstawy prawne i praktyka,

 • edukacja zdalna – nowe regulacje,

 • awans zawodowy – nowe regulacje i ich praktyczne zastosowanie,

 • zatrudnianie specjalistów wg nowych standardów,

 • nowe zadania wynikające z ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich,  w tym możliwość wymierzania uczniom dodatkowych kar m.in. za przejawy demoralizacji,

 • RR i SU – daty spotkań klasowych, wybory RR i SU, komunikacja na „dzień dobry”,

 • dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych – opinie rp, rr, su,

 • PPP i orzeczenia – sprawdzenie realizacji podstawowych zadań wynikających z orzeczeń i opinii,

 • programy nauczania – dopuszczenie,  opiniowane przez rp,

 • SIO,

 • Ochrona danych osobowych – nadanie i wygaszanie uprawnień.

Uczestnicy otrzymają prezentację z zestawieniem omawianych zmian wraz ze wskazaniem podstaw prawnych. W materiałach znajdą się także przykładowe dokumenty, np. plan nadzoru pedagogicznego, sposób wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego, lista zadań dla wychowawców – pierwsze spotkanie z rodzicami, zestaw zagadnień na spotkanie z radą pedagogiczną – organizacja nowego roku szkolnego.

Prowadzący: Ewa Halska - trener o ogólnopolskim doświadczeniu, prezes OSKKO. Udział w szkoleniu weźmie również Izabela Leśniewska – trener, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, członek Zarządu OSKKO.

Materiały szkoleniowe i nagranie spotkania zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt udziału w szkoleniu, dostępu do nagrania oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 110 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 2 godzin.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl