<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Szkolenie odbyło się 26 sierpnia 2022.

Stan prawny na 25 sierpnia 2022.

 

Zapraszamy do zamówienia dostępu do nagrania z webinarium wraz z materiałami szkoleniowymi.

Zapraszamy na szkolenie narzędziowe OSKKO dla dyrektorów i wicedyrektorów nt. rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 w przedszkolu.

Program szkolenia:

 • Funkcjonowanie przedszkola od 1 września 2022 r. wg wytycznych MEiN i GIS.

 • Kierunki polityki oświatowej państwa.

 • Dokumentacja w przedszkolu – rodzaje dokumentów, terminy.

 • Sierpniowa rada pedagogiczna – zadania dyrektora, o czym trzeba koniecznie pamiętać.

 • Krótkie podsumowanie nadzoru – co naprawdę jest potrzebne w sprawozdaniu.

 • Plan nadzoru pedagogicznego – propozycje.

 • Opieka nad młodym nauczycielem – propozycje działań.

 • Planowanie w przedszkolu – czy konieczne???

 • Kalendarz dyrektora na koniec sierpnia i wrzesień – o czym nie można zapomnieć.


Materiały szkoleniowe, które otrzymają uczestnicy:

 • lista kontrolna - dokumenty obowiązujące w przedszkolu,

 • wyniki i wnioski z nadzoru – propozycja dokumentu, propozycje innych dokumentów przydatnych w sprawozdawczości z nadzoru,

 • plan nadzoru pedagogicznego – propozycja dokumentu,

 • ABC młodego nauczyciela – propozycja przydatnych artykułów,

 • plan pracy (grupy) – przykład,

 • zakres obowiązków nauczyciela – przykład.

Webinarium poprowadzi Anna Zabielska. Współprowadzi - Izabela Leśniewska. Obie panie są trenerkami o ogólnopolskim doświadczeniu, wieloletnimi dyrektorami i członkami Zarządu OSKKO. 

Materiały szkoleniowe i nagranie spotkania zostaną udostępnione Uczestnikom w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail. Wystawimy także zaświadczenia.

Koszt udziału w szkoleniu, dostępu do nagrania oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów, wynosi 110 zł.

Czas trwania szkolenia, wraz z pytaniami i odpowiedziami: ok. 2 godzin.


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl